Buitenonderwijs

Buitenonderwijs

Het Natuurrijk is gericht op Buitenonderwijs. Onze ervaring leert dat onderwijs buiten de klas veel oplevert. De betrokkenheid van onze leerlingen is groot en de opbrengsten zijn verrassend. Meer buitentijd gunnen wij elk kind.

Wat is buitenonderwijs?

Buitenonderwijs houdt in dat een aantal reguliere vakken gegeven worden in de buitenlucht. Uit vele onderzoeken is gebleken dat buiten leren een positieve invloed heeft op kinderen. Dat loopt uiteen van gezondheidsvoordelen, tot het beter opnemen van de lesstof. Ook kinderen die in de klas om wat voor reden dan ook, moeilijkheden ondervinden, kunnen buiten opeens schitteren door de prachtige eigenschappen die ze hebben.

Bewegen is gezond

Leerlingen zitten op een schooldag meer stil dan goed voor hen is. Verscheidene onderzoeken laten zien hoe belangrijk het is dat leerlingen voldoende bewegen. Bewegen is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid van leerlingen, bewegen stimuleert ook de mentale ontwikkeling.

Buitenonderwijs school in Vilsteren

Kinderopvang, BSO en basisschool Het Natuurrijk is trots op het groene schoolplein. Het schoolplein bestaat uit gras, heuvels, bomen, bloemen, struiken, zand en water. Hierdoor worden kinderen uitgedaagd om te spelen in en met deze natuurlijke elementen. Leerkrachten gebruiken ons plein om lessen te geven die ze normaal gesproken in het klaslokaal zouden geven.